Strony

Monday, April 15, 2019

Warhammer 40k: Deathwatch Librarian

Spontaniczny powrót do Warhammera 40k i jego wynik - Jensus Natorian z Deathwatch.
W poprzedniej edycji był członkiem słynnego i zabójczego Kill Team Cassius. W obecniej, niestety formacja Cassiusa nie istnieje, dlatego w mojej armii działa po prostu jako bibliotekarz.

Spontaneous return to Warhammer 40k and its result - Jensus Natorian from Deathwatch.
In the previous edition he was a member of the famous and deadly Kill Team Cassius. In the present, unfortunately Cassius formation does not exist, therefore in my army it acts just as librarian.
No comments:

Post a Comment