Strony

Monday, March 6, 2017

Bolt Action: Grenadiers - vol.3

Pora na trzecią drużynę grenadierów pancernych. Uzbrojeni jak drużyna nr 2, aczkolwiek tylko jeden żołnierz ma StG44.

Time for the third Panzergrenadier team. Armed like team No. 2, although only one soldier has StG44.


Saturday, March 4, 2017

Middle-Earth: Mordor Army - vol.1

Nigdy nie sądziłem, że będę znowu zbierał figurki do gry bitewnej Lord Of The Rings. Jest to mój pierwszy bohater z bastionu zła - Mordoru. Gothmog, kasztelan Minas Morgul i jeden z zaufanych sług Nazguli.

I never thought I will again collect miniatures for Lord of The Rings Strategy Battle Game. It is my first hero from the bastion of evil - Mordor. Gothmog, the castellan of Minas Morgul and one of the trusted servants of the Nazgul.Thursday, March 2, 2017

Bolt Action: Grenadiers - Oberleutnant

Przyszła pora na dowódcę. Figurkę oberleutnanta i jego adjutanta złożyłem z zestawu grenadierów, bo nigdy nie sprawiłem sobie dedykowanego zestawu HQ (może kiedyś to zrobię).

It's time for the commander. I made the miniature of Oberleutnant and his adjutant from a set of grenadiers, because I have never bought a dedicated HQ set (maybe one day I'll do it).