Strony

Wednesday, April 17, 2019

Warhammer 40k: Deathwatch Terminator

Malowania Deathwatch ciąg dalszy. Tym razem Garran Branatar odziany w zbroję terminatora. Jest to kolejny członek formacji Kill Team Cassius. W mojej armii dołączy do jednego z oddziałów weteranów.

Deathwatch painting continues. This time Garran Branatar was clad in the terminator's armor. This is another member of the Kill Team Cassius formation. In my army, he will join one of the veteran troops.
Monday, April 15, 2019

Warhammer 40k: Deathwatch Librarian

Spontaniczny powrót do Warhammera 40k i jego wynik - Jensus Natorian z Deathwatch.
W poprzedniej edycji był członkiem słynnego i zabójczego Kill Team Cassius. W obecniej, niestety formacja Cassiusa nie istnieje, dlatego w mojej armii działa po prostu jako bibliotekarz.

Spontaneous return to Warhammer 40k and its result - Jensus Natorian from Deathwatch.
In the previous edition he was a member of the famous and deadly Kill Team Cassius. In the present, unfortunately Cassius formation does not exist, therefore in my army it acts just as librarian.