Strony

Thursday, April 12, 2018

Warhammer Fantasy Battle: Ostermark Halberdiers

Czy pamiętasz mój projekt Age of Sigmar? Cóż, już go nie ma.
Postanowiłem wrócić do przeszłości, do mojego ulubionego systemu Warhammer Fantasy Battle.

Do you remember my Age of Sigmar project? Well, it's gone now.
I decided to back to the past, to my favourite system Warhammer Fantasy Battle.


Zacząłem malować moją armię od jednostki halabardników. Niestety, jest ich tylko 19, ponieważ zgubiłem jednego. Jednak uzupełnienia są już w drodze i wkrótce dołączy do nich 6 żołnierzy.

I started painting my army from the halberdiers unit. Unfortunatelly there are only 19 as I lost one. However, reinformcements are on the way and 6 soldiers is going to join the unit soon.


Przez długi czas nie mogłem zdecydować, którą prowincję wybrać. W końcu Maniex zasugerował, że Ostermark będzie fajny. Miałem pewne wątpliwości, jednak użyłem fioletowego i żółtego koloru na jednym testowym halabardniku i muszę przyznać, że to był dobry pomysł.

For the long time I couldn't decide which province to chose. Finally, Maniex suggested that Ostermark would be cool. I had some doubts, however I used purple and yellow colour on one test halberdier and I must admit it was a good idea.


Myślę, że niektórzy z was rozpoznają kapitana Imperium w pierwszym szeregu. Dałem mu kapelusz, a jego wielką broń zastąpiłem halabardą. Nie jest już kapitanem, ale sierżantem Halabardników z Ostermarku. Degradacja zdarza się w armii, szczególnie gdy kapitan pije za dużo...

I think some of you recognise the Empire captain in the first rank. I gave him a hat and I replaced his great weapon with the halberd. He is no longer captain but a sergeant of the Ostermark Halberdiers. Demotion happens in the army, especialy when captain drinks too much...