Strony

niedziela, 11 lutego 2018

Age of Sigmar: Free Peoples project

Muszę przyznać, że kiedy pojawił się AoS, byłem sceptycznie nastawiony do tego tytułu. Moja pierwsza walka z Maniex Stormcast Eternals potwierdziła moje przekonania, że moje stare siły Imperium są słabe. Nie chciałem zacząć nowej armii, więc porzuciłem AoS. Jak widać, nie na zawsze.

I have to admit when AoS came up, I was skeptical about this title. My first battle against Maniex Stormcast Eternals has confirmed my convinctions my old Empire forces are weak. I didn't want to start over with a new army so I abandoned AoS. As you can see, not forever.

Kilka dni temu Maniex w końcu przekonał mnie, żebym ponownie rozpoczął projekt Age of Sigmar. Powiedział mi, że Wolni Ludzie i ich sprzymierzeńcy (stare Imperium) zyskały kilka fajnych premii. Poczytałem trochę, w tym również raporty bitewne Pawła i postanowiłem dać AoS drugą szansę.

Few days ago Maniex finally convinced me to start Age of Sigmar project again. He told me Free Peoples and their Allies (the old Empire), gained some cool buffs. I read a bit, including Paul's battle reports, and decided to give AoS a second chance.

Na ten moment moje siły to:

At this point, my forces are:

- Freeguild General on Warhorse with Stately War Banner
- Freeguild General with Sigmarite Weapon
- Freeguild General with Pistol
- Battlemage
- 20x Freeguild Guard with Halberds
- 10x Freeguild Guard with Swords
- 10x Freeguild Handgunners
- Helstorm Rocket Battery


poniedziałek, 5 lutego 2018

Frostgrave: Winter is coming...

Tak, nadchodzi zima. Dokończyłem drzewa, pomalowałem górki, pozostaje mi tylko obsypać wszystko śniegiem.

Yes, winter is coming. I finished the trees, I painted the hills, I just have to cover everything with snow.


piątek, 26 stycznia 2018

Fantasy Heroes: Engineer

Zawsze chciałem mieć bandę, którą mógłbym zagrać w takie gry jak Mordheim, Warheim FS czy niedawno wydany AoS Skirmish. Pierwszym pomalowanym bohaterem jest inżynier wyposażony w dwa pistolety, lunetę i łopatę.

I always wanted to have a band that I could play in such games as Mordheim, Warheim FS or the recently released AoS Skirmish. The first painted hero is an engineer equipped with two pistols, a telescope and a shovel.środa, 24 stycznia 2018

Frostgrave: Graveyard - Part II

Kolejny etap projektu Cmentarz ukończony. Zestaw pomalowany i gotowy na opady śniegu. Do zestawu pokazanego w poprzednim poście dołączyłem trzy podstawki z nagrobkami oraz małą ruinę wieży.

The next stage of the Graveyard project is complete. The set is painted and ready for snowfall. I attached three bases with gravestones and a small ruin of the tower to the set shown in the previous post.
poniedziałek, 8 stycznia 2018

Frostgrave: Graveyard - Part I

Czas na kolejną "niedokończoną" pracę. Około roku temu zrobiłem zniszczone ściany cmentarza i porzuciłem ten projekt. W ciągu ostatnich dwóch dni spędziłem kilka godzin na tworzeniu grobów. Nadal pracuję nad kilkoma nagrobkami, ale w międzyczasie chciałbym wam pokazać, co zrobiłem do tej pory.

It's time for next "unfinished" work. About year ago I made some damaged walls for the graveyard and I abandoned this project. In the last two days I spent a few hours creating graves. I am still working on few gravestones, but in the meantime I would like to show you what I've done so far.


Celowo umieściłem elementy cmentarza na osobnych podstawkach. Dzięki temu można je ustawiać w różnych konfiguracjach, co znacznie zwiększy grywalność.

I purposely placed the elements of the graveyard on separate bases. Thanks to this, it can be set in different configurations, which will significantly increase the playability.