piątek, 22 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Veterans - cz.2

Czas na kolejnych dwóch weteranów z pierwszego oddziału Deathwatch. Be'shan z Salamanders i Torvald ze Space Wolves. Ich ulubione wyposażenie... to sprzęt ciężki :)

Time for the next two veterans from the first unit Deathwatch. Be'shan from Salamanders and Torvald from Space Wolves. Their favorite equipment is... heavy equipment :)
wtorek, 19 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Venerable Dreadnought

Chciałem pokazać Wam kolejnych weteranów, ale tym razem będzie to coś większego.

Miał już okazję wykazać się w walce. Zmiażdżył Raidera Drukhari i spowodował śmierć połowy załogi, w tym także Succubusa. Pozostałe przy życiu Wyches uciekły z pola walki. Następnie wybił do nogi oddział Kabalitów, i wszystko to z ostatnią pozostałą raną :)

Oto on, Deathwatch Venerable Dreadnought Nihilus.


I wanted to show you more veterans, but this time it will be something bigger.

He had the opportunity to prove himself in combat. He crushed Drukhari
Raider and caused the death of half of the crew, including Succubus. The remaining Wyches escaped from the battlefield. Then he slaughtered a Kabalite Warriors unit, and all this with the last remaining wound :)

Here he is, Deathwatch Venerable Dreadnought Nihilus.sobota, 16 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Veterans - cz.1

Dzisiaj dwóch weteranów z pierwszego oddziału Deathwatch. Hektor z Ultramarines i Rufus z Iron Hands.

Today two veterans from the first Deathwatch unit. Hector from Ultramarines and Rufus from Iron Hands.
środa, 13 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Sergeant Archo

Oto sierżant Archo, który dowodzi pierwszą jednostką Deathwatch w mojej armii. Zmagnesowałem jego ramiona, aby łatwo zmienić jego broń.

This is sergeant Archo who commands the first Deathwatch unit in my army. I magnetized his arms to easily change his weapons.niedziela, 10 września 2017

Warhammer 40k: Captain Artemis

Powrót do "czterdziestki" oznaczał w moim przypadku nową armię. Nie chciałem znowu wchodzić w Ultramarines, aczkolwiek sentyment do Space Marines pozostał. Wybrałem Deathwatch ze względu na ich wygląd oraz fluff.

Back to the "forties" meant a new army in my case. I didn't want to go into the Ultramarines again, although the Space Marines sentiment remained. I chose Deathwatch because of their appearance and fluff.


Zacznijmy od dowódcy. Oto kapitan Artemis, uznany przywódca Deathwatch.
 

Let's start from the commander. Here's Captain Artemis, recognized leader of the Deathwatch.