Strony

Saturday, May 11, 2019

Warhammer 40k: Kill Team - City of Death table #3

No dobra, kolejny krok wykonany. Położyłem czarny podkład, na to ciemny szary, trochę szaro-niebieskiego i na koniec kolor martwego ścierwa. Nowa linia farb w sprayu od Vallejo daje rade.

Okay, the next step is ready. I primered it black, then a dark gray, a little gray-blue and finally the color of a dead carcass. The new Vallejo spray paint range is doing well.

Przed malowaniem sprayem, pomalowałem pędzlem wszystkie elementy ze styroduru, ale i tak nie udało się uniknąć lekkien nadżerki materiału. Na szczęście nie dużo.

Before painting with a spray, I painted all the styrofoam elements with a brush, but I could avoid the fabric's erosion. Fortunately, not much.


Wednesday, April 17, 2019

Warhammer 40k: Deathwatch Terminator

Malowania Deathwatch ciąg dalszy. Tym razem Garran Branatar odziany w zbroję terminatora. Jest to kolejny członek formacji Kill Team Cassius. W mojej armii dołączy do jednego z oddziałów weteranów.

Deathwatch painting continues. This time Garran Branatar was clad in the terminator's armor. This is another member of the Kill Team Cassius formation. In my army, he will join one of the veteran troops.
Monday, April 15, 2019

Warhammer 40k: Deathwatch Librarian

Spontaniczny powrót do Warhammera 40k i jego wynik - Jensus Natorian z Deathwatch.
W poprzedniej edycji był członkiem słynnego i zabójczego Kill Team Cassius. W obecniej, niestety formacja Cassiusa nie istnieje, dlatego w mojej armii działa po prostu jako bibliotekarz.

Spontaneous return to Warhammer 40k and its result - Jensus Natorian from Deathwatch.
In the previous edition he was a member of the famous and deadly Kill Team Cassius. In the present, unfortunately Cassius formation does not exist, therefore in my army it acts just as librarian.
Tuesday, March 12, 2019

Star Wars: Legion - Small Desert House

Oto kolejny budynek do gry Star Wars: Legion, który zrobiłem w zeszłym roku.Właśnie znalazłem kilka minut, żeby w końcu zrobić kilka zdjęć. Podobnie jak wszystkie inne budynki, np. prezentowany w październiku Magazyn, wykonany jest ze styroduru.

Here is another bulding for Star Wars: Legion game which I made last year. I just found few minutes to finally take some photos. Like all other buildings, i.e. Warehouse presented in October, it's made from the the XPS styrofoam.