Strony

Friday, January 26, 2018

Fantasy Heroes: Engineer

Zawsze chciałem mieć bandę, którą mógłbym zagrać w takie gry jak Mordheim, Warheim FS czy niedawno wydany AoS Skirmish. Pierwszym pomalowanym bohaterem jest inżynier wyposażony w dwa pistolety, lunetę i łopatę.

I always wanted to have a band that I could play in such games as Mordheim, Warheim FS or the recently released AoS Skirmish. The first painted hero is an engineer equipped with two pistols, a telescope and a shovel.
Wednesday, January 24, 2018

Frostgrave: Graveyard - vol.2

Kolejny etap projektu Cmentarz ukończony. Zestaw pomalowany i gotowy na opady śniegu. Do zestawu pokazanego w poprzednim poście dołączyłem trzy podstawki z nagrobkami oraz małą ruinę wieży.

The next stage of the Graveyard project is complete. The set is painted and ready for snowfall. I attached three bases with gravestones and a small ruin of the tower to the set shown in the previous post.
Monday, January 8, 2018

Frostgrave: Graveyard - vol.1

Czas na kolejną "niedokończoną" pracę. Około roku temu zrobiłem zniszczone ściany cmentarza i porzuciłem ten projekt. W ciągu ostatnich dwóch dni spędziłem kilka godzin na tworzeniu grobów. Nadal pracuję nad kilkoma nagrobkami, ale w międzyczasie chciałbym wam pokazać, co zrobiłem do tej pory.

It's time for next "unfinished" work. About year ago I made some damaged walls for the graveyard and I abandoned this project. In the last two days I spent a few hours creating graves. I am still working on few gravestones, but in the meantime I would like to show you what I've done so far.


Celowo umieściłem elementy cmentarza na osobnych podstawkach. Dzięki temu można je ustawiać w różnych konfiguracjach, co znacznie zwiększy grywalność.

I purposely placed the elements of the graveyard on separate bases. Thanks to this, it can be set in different configurations, which will significantly increase the playability.


Friday, January 5, 2018

Frostgrave: The Silent Tower - vol.3 - Final

Śniegi ustąpiły w Felstad. Nareszcie nadeszła długo oczekiwana szansa na odkrycie tajemnic mistycznego miasta. Drużyna śmiałków, rusza w kierunku wieży, która ukazała się na horyzoncie.

The snow gave way in Felstad. Finally, the long-awaited chance to discover the mysteries of the mystical city has finally arrived. Team of daredevils, moves towards the tower, which appeared on the horizon.

Ukończyłem budowę wieży do scenariusza The Silent Tower. Mógłbym się pokusić o dodanie trochę więcej detali, ale obecny stan jest dla mnie zadowalający. W założeniu, wieża powinna być grywalna. Niebawem mam nadzieję uda się to potwierdzić :)

I finished building the tower for the The Silent Tower scenario. I might be tempted to add bit more details, but I'm satisfied with the current state. Assumption was, the tower should be playable. I hope to confirm it soon :)

Większe połacie śniegu są zrobione z soday oczyszczonej mieszanej z wikolem i białą akryową farbą. Po tym, jak mieszanka wyschła, spryskałem całość wikolem, a następnie posypałem delikatnie śniegiem od Citadel. Następnie całość zabezpieczyłem kolejną warstwą rozwodnionego wikolu.

Larger plots of snow are made with mixed soda with white glue and white acrylic paint. After the mixture dried up, I sprinkled the whole with the watered down white glue and then sprinkled gently with the Citadel snow. Then I secured the whole with another layer of watered down white glue.

Jak Wam się podoba efekt końcowy?

How do you like the result?Wednesday, January 3, 2018

Frostgrave: The Silent Tower - vol.2

Witajcie! Oto druga odsłona projektu The Silent Tower do gry Frostgrave. Tym razem pokażę Wam pomalowaną wieżę wraz z jej otoczeniem.

Hello! This is the second part of the Silent Tower project for Frostgrave. This time I will show you a painted tower.

Wieża ma cztery poziomy, średnicę ok. 12 cm i wysokość ok. 34 cm.

The tower has four levels, a diameter of about 12 cm and a height of about 34 cm.

Monday, January 1, 2018

Frostgrave: The Silent Tower - vol.1

Witajcie! Nowy Rok otwieram postem, który już dawno miał pojawić się na blogu.

Hello! I'm openinig New Year with a post that was supposed to appear on the blog a long time ago.

Tak jak rok temu, tak i tym razem urodziło mi się wiele pomysłów na nowe armie i tereny, ale powiedziałem sobie STOP. Pora wrócić do projektów rozpoczętych, ale nie skończonych. Jest u mnie takich wiele, dlatego też mój plan na rok 2018 zakłada dokończenie tego co zalega mi na warsztacie.

Just like a year ago, also this time many new ideas for new armies and terrain come up, but I told myself STOP. It's time to get back to the projects started, but not finished. I have so many of them, which is why my plan for 2018 assumes the completion of what sits in my workshop.

Zaczynam od wieży do gry Frostgrave. To co zobaczycie na zdjęciach, powstało jakoś na początku ubiegłego roku. Aktualnie jestem na etapie malowania wieży, którą finalnie mam w planie obsypać śniegiem.

I'm starting with the Frostgrave tower. What you see in the pictures was created at the beginning of the last year. Currently, I am at the stage of painting the tower, which I finally plan to cover with snow.