Strony

Sunday, September 23, 2018

Middle-Earth SBG: Morgul Knights - Horses

Konie dla Rycerzy Morgulu prawie gotowe. Troche mniej mroczne niż te prezentowane przez Games Workshop, ale taka kolorystyka bardzo mi odpowiada. Troche patyny tu i tam, i będzie idealnie.

Tuesday, September 18, 2018

Warhammer 40k: Kill Team - City of Death table #2

Kolejny krok gotowy. Pokryłem cały stół domowej roboty materiałem do modelowania. Zrobiłem go z papieru toaletowego, wody i masy szpachlowej. Jest świetny, ponieważ jest bardzo lekki.

Next step is ready. I covered whole table with homemade modeling material. I made it from the toilet paper, water and filler (spackle). It's great because it is very lightweight.


Następnie dodałem gruz. Rozsypałem większe kawałki z pokruszonego gipsu.

Then I added the rubble. I scattered larger pieces made of crushed plaster.
Na koniec dodałem drobne kamienie, pokruszony korek, drobny grys i piasek. Wszystko gotowe na dużą ilość kleju. Wkrótce pokażę więcej zdjęć.

At the end I added small stones, crushed cork, small grit and sand. Everything is ready for a large amount of glue. I will show more pictures soon.
Przy okazji, jest to setny post na blogu WrocWar. Hura!

By the way, this is the hundredth post on WrocWar blog. Hurray!

Friday, September 14, 2018

Warhammer 40k: Kill Team - City of Death table #1

Od czasu gdy GW ogłosiło nadchodzącą premierę Kill Team zacząłem się zastanawiać nad własnym stołem do tej gry. Przekonany przez mojego ośmio letniego syna, który ostatnio rozpoczął swoją pierwszą przygodę z figurkami do Warhammer 40k, rozpocząłem pracę nad stołem.

Since GW announced the upcoming release of Kill Team, I began to think about my own table for this game. Convinced by my eight-year-old son, who recently began his first adventure with miniatures for Warhammer 40k, I started working on the table.


Aby poczuć atmosferę pola bitwy 41-go millenium, postanowiłem umieścić na stole rozbitego Stormtalon'a. Aby umieścić model w zamierzonej pozycji, odciąłem kawałek kokpitu po prawej stronie.

To feel the atmosphere of the battlefield of the 41st millennium, I decided to put a crashed Stormtalon on the table. To place the model in the intended position, I cut off the cockpit piece on the right side.Zaplanowałem większość stołu i prace trwają. Niedługo opublikuję więcej zdjęć ;)

I have planned the majority of the table and the work is underway. I will publish more photos soon ;)

Monday, September 10, 2018

Oil Barrels - vol.1

Beczka to bardzo przydatna rzecz na polu bitwy. Można w niej znaleźć ukryte przedmioty, ropę gdy akurat zabraknie nam paliwa lub dużego szczura, który posłuży nam za kolację. Można w niej także schować zwłoki zadźganego wartownika. Najlepsze jednak w beczce jest to, że daje cover :)
Prezentowane beczki zrobione są z papieru do drukarki, cienkiego kabeleka (na obręcze), kleju biurowego i kleju cyjano-akrylowego. Wszystko zrobione zgodnie ze znalezionym w sieci tutorialem. Dzięki autorowi za inspirujący artykuł.
Pomalowane i odpowiednio poddane procesowi "brudzingu" otrzymałem taki oto efekt. Jak skończę wszystkie, pokuszę się jeszcze o dodanie zacieków olejnym washem.