Strony

Monday, October 9, 2017

Warhammer 40k: Ruins - vol.2

Postanowiłem kontynuować etap budowy i zrobić jeszcze kilka ruin zanim przejdę do etapu malowania. Tym razem zrobiłem posterunek.

I decided to continue with the build phase and make some more ruins before I move on to the paint phase. This time I made an outpost.

Wednesday, October 4, 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Razorback

Nowy pojazd dla Deathwatch, prosto z linii produkcyjnej. Bez zadrapań, bez rdzy ;)

New vehicle for Deathwatch, straight from the assembly line. No scratches, no rust ;)