Strony

Wednesday, September 13, 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Sergeant Archo

Oto sierżant Archo, który dowodzi pierwszą jednostką Deathwatch w mojej armii. Zmagnesowałem jego ramiona, aby łatwo zmienić jego broń.

This is sergeant Archo who commands the first Deathwatch unit in my army. I magnetized his arms to easily change his weapons.7 comments: