Strony

Friday, November 8, 2013

Warhammer Fantasy Battle: Knights from the Order of the Black Rose

Szukając inspiracji trafiłem na artykuł napisany przez na blogu Dice and Brush. Jego Rycerze z Zakonu Czarnej Róży wyglądają naprawdę świetnie dlatego postanowiłem pomalować moich w taki sam sposób.

Looking for inspiration I found an article w on Dice and Brush blog. His Knights from the Order of the Black Rose look really great so I decided to paint my in the same way.
Bardzo podoba mi się ich kolorystyka. Są przerażający, a te rażące linie sprawiają, że są zauważalni na polu bitwy.

I like very much their color scheme. They are scary and those glaring lines make them visible on the battlefield.


Jedyną konwersją są tutaj głowy. Muzyk ma czaszkę zamiast pióropusza, trzech rycerzy ma głowy z zestawu Demigryfów, a ostatni rycerz ma kościany hełm zrobiony z oryginalnego hełmu i czaszki szkieleta.

The only conversion here are heads. Musician has a skull instead of the plume, three knights have their heads from a set of Demigyph Knights and the last head is made ​​from the original helmet and the skeleton skull face.


Jak na razie jest ich tylko pięciu z muzykiem, ale już zacząłem malować kolejnych pięciu z czempionem i sztandarowym. Kolejne zdjęcia wkrótce.

This is only the first five with the musician but I've already started painting next five with champion and standard bearer. More photos coming soon.

No comments:

Post a Comment