Strony

czwartek, 21 czerwca 2018

Star Wars: Legion - Tatooine terrain #1

Ostatnio powstało wiele wspaniałych budynków do gry Star Wars Legion. Im więcej ich oglądałem, tym bardziej chciałem mieć własne :)

Dlatego też, wykorzystałem dobre pomysły innych modelarzy i stworzyłem własny budynek od zera. Jest w większości stworzony ze styroduru. Wyciąłem go moją nową wycinarką do styropianu, którą możecie obejrzeć w moim ostatnim poście.

There are many great buildings recently created for Star Wars Legion game. The more I watched them the more I wanted to have my own :) 

Therefore, I used good ideas from other modelers and created my own building from scratch. It's mostly created from XPS styrofoam. I cut it with my new hot wire cutter which you can view in my last post.


środa, 23 maja 2018

Tools for Modelers - Hot Wire Foam Cutter

W końcu zbudowałem własną wycinarkę do styropianu i temu podobnych materiałów :)
Projekt wykonałem na podstawie tutoriala, opublikowanego na YouTube, którego autorem jest Luke Towan. Link do tutoriala znajdziecie pod zdjęciami.

Finally I built my own hot wire cutter for sturofoam and other similar materials :) 
I made the project based on a tutorial, published on YouTube by Luke Towan. You can find the link to the tutorial under the pictures.sobota, 12 maja 2018

Star Wars: Legion - Let's Start

Dwa miesiące po premierze i w końcu znalazłem czas na sklejenie figurek do Star Wars: Legion. Starter zawiera 14 żołnierzy Rebelii, figurkę Luka Skywalkera, AT-RT, 14 Stormtrooperów, figurkę Darth'a Vadera oraz dwa ścigacze 74-Z. Jeszcze nie malowani, ale dzisiaj stoczą swoją pierwszą bitwę.

Two months after the premiere and finally I found time to glue minis for Star Wars: Legion. The starter contains 14 Rebel Troopers, Luke Skywalker figure, AT-RT, 14 Stormtroopers, Darth Vader figure and two 74-Z Speeder Bikes. Not painted yet, but today they will fight their first battle.


czwartek, 10 maja 2018

SAGA: Dark Age / Medieval Hut #2 and #3

Pod koniec marca opublikowałem zdjęcia pierwszej chaty, wykonanej w ramach większego projektu terenowego. Dzisiaj prezentuję dwie kolejne ukończone chaty.

At the end of March, I published photos of the first hut, made as part of a larger terrain project. Today I present two more finished huts.
czwartek, 12 kwietnia 2018

Warhammer Fantasy Battle: Ostermark Halberdiers

Czy pamiętasz mój projekt Age of Sigmar? Cóż, już go nie ma.
Postanowiłem wrócić do przeszłości, do mojego ulubionego systemu Warhammer Fantasy Battle.

Do you remember my Age of Sigmar project? Well, it's gone now.
I decided to back to the past, to my favourite system Warhammer Fantasy Battle.


Zacząłem malować moją armię od jednostki halabardników. Niestety, jest ich tylko 19, ponieważ zgubiłem jednego. Jednak uzupełnienia są już w drodze i wkrótce dołączy do nich 6 żołnierzy.

I started painting my army from the halberdiers unit. Unfortunatelly there are only 19 as I lost one. However, reinformcements are on the way and 6 soldiers is going to join the unit soon.


Przez długi czas nie mogłem zdecydować, którą prowincję wybrać. W końcu Maniex zasugerował, że Ostermark będzie fajny. Miałem pewne wątpliwości, jednak użyłem fioletowego i żółtego koloru na jednym testowym halabardniku i muszę przyznać, że to był dobry pomysł.

For the long time I couldn't decide which province to chose. Finally, Maniex suggested that Ostermark would be cool. I had some doubts, however I used purple and yellow colour on one test halberdier and I must admit it was a good idea.


Myślę, że niektórzy z was rozpoznają kapitana Imperium w pierwszym szeregu. Dałem mu kapelusz, a jego wielką broń zastąpiłem halabardą. Nie jest już kapitanem, ale sierżantem Halabardników z Ostermarku. Degradacja zdarza się w armii, szczególnie gdy kapitan pije za dużo...

I think some of you recognise the Empire captain in the first rank. I gave him a hat and I replaced his great weapon with the halberd. He is no longer captain but a sergeant of the Ostermark Halberdiers. Demotion happens in the army, especialy when captain drinks too much...