Strony

sobota, 10 marca 2018

Warhammer Quest - My First Adventure

Dziś po raz pierwszy w życiu grałem w Warhammer Quest. Wraz z grupą znajomych przeczesywaliśmy podziemne korytarze i komnaty w poszukiwaniu zaginionych skarbów. Na swojej drodze napotkaliśmy wielu przeciwników. Atakowały nas olbrzymie szczury i pająki, minotaury, szczuroludzie oraz zielonoskóre orki i gobliny. Nie było łatwo, ale udało nam się przetrwać.

Today for the first time in my life I played in Warhammer Quest. Together with a group of friends, we combed underground corridors and chambers in search of missing treasures. We have encountered many opponents on our way. We were attacked by giant rats and spiders, minotaurs, skavens and green-skinned orcs and goblins. It was not easy, but we managed to survive.

I. Pierwsze podejście... (The First attempt...)

Pewnego słonecznego popołudnia, niedaleko osady Marburg w środkowym Stirlandzie, na leśnej ścieżce pojawiło się czterech poszukiwaczy przygód. Barbarzyńca, krasnolud, elf i czarodziej szukali wejścia do starych lochów.

Po przejściu przez krótki korytarz trafili do pierwszej komnaty, w której to niespodziewanie zaatakowała ich banda orków i goblinów.

On a sunny afternoon, not far from the Marburg settlement in central Stirland, four adventurers appeared on the forest path. The barbarian, dwarf, elf and wizard were looking for entrance to the old dungeons.

After passing through a short corridor, they entered the first chamber in which they were unexpectedly attacked by a band of orcs and goblins.


Zgiełk bitwy sprawił, że gigantyczna skała oderwała się od sufitu. Spadająca skała utworzyła ogromną dziurę w podłodze, miażdżąc orka i trzy gobliny po drodze.

The clamor of battle made the gigantic rock break away from the ceiling. The falling rock formed a huge hole in the floor, crushing the orc and three goblins along the way.Po uporaniu się ze wszystkimi wrogami, poszukiwacze przygód zauważyli, że ogromna dziura uniemożliwia im kontynuowanie podróży. Niestety, tym razem nie dane im będzie odnalezienie skarbu... Musieli zawrócić.

After dealing with all enemies, the adventurers have noticed that the huge hole prevents them from continuing their journey. Unfortunately, this time they will not be able to find the treasure. They had to turn back.

II. Spróbujmy jeszcze raz... (Lets try again...)

Po wyjściu z lochów czarodziej wydawał się bardzo zamyślony. Nagle, krzyknął. "Już wiem, pamiętam! Jest drugie wejście, po drugiej stronie góry. Chodźmy to sprawdzić". Drużyna podążyła za czarodziejem i po kilku godzinach drogi znaleźli to czego szukali. Ponownie weszli do lochów.

After leaving the dungeons, the wizard seemed very pensive. Suddenly, he shouted. "I know, I remember, there's a second entrance on the other side of the mountain. Let's go check it out." The team followed the wizard and after a few hours they found what they were looking for. They went into the dungeons again.

Powoli poruszali się naprzód, skrupulatnie badając każdy kawałek korytarza. Czuli, że coś wisi w powietrzu... Zobaczyli jak ogromny minotaur zmierza w ich kierunku. Pojawiło się także kilku goblinów.

Slowly they moved forward, scrupulously examining every piece of the corridor. They felt there is something in the air... They saw the huge minotaur heading towards them. There were also a few goblins.


Na nieszczęście, drzwi, przez które przeszli zostały zagrodzone ciężką stalową kratą.

Unfortunately, the door through which they passed had been barred by a heavy steel grate.


Po zabiciu minotaura i jego obstawy, poszukiwacze przygód udali się naprzód. Po drodze natknęli się jeszcze na małą grupę goblińskich łuczników, ale poradzili sobie z nimi bardzo szybko.

After killing the minotaur and his bodyguards, the adventurers went forward. Along the way they came across a small group of goblin archers, but they dealt with them very quickly.Dotarli do korytarza z zabarykadowanym przejściem po lewej stronie i wejściem do komnaty na wprost. Widząc, że z komnaty nie ma już innego wyjścia, zawrócili. Zanim jednak opuścili korytarz, coś zwróciło ich uwagę. Pod zabarykadowanymi drzwiami zauważyli umierającego krasnoluda, który dał im klucz do stalowej kraty, która zagrodziła drogę powrotną.

They reached the corridor with the barricaded passage on the left and the entrance to the room straight ahead. Seeing that there was no other way out of the room, they turned back. But before they left the corridor, something caught their attention. Underneath the barricaded door, they noticed the dying dwarf, who gave them the key to the steel grate that blocked the way back.Otworzyli przejście kluczem.

They opened the passage with the key.


Po drodze napotkali trzy wielkie nietoperze.

Along the way they encountered three great bats.
Wreszcie dotarli do największej komnaty. Czekała ich tam niemiła niespodzianka. Komnaty broniła duża grupa szczuroludzi.

Finally, they reached the largest chamber. An unpleasant surprise awaited them there. The chambers were defended by a large group of skavens.


W trakcie walki drużynę zaatakowały także skorpiony, ale krasnolud zmiażdżył je jednym silnym ciosem.

During the fight, the team was attacked by scorpions, but the dwarf crushed them with one strong blow.Po wygranej walce w ostatniej komnacie drużyna zapakowała złoto i przedmioty do plecaków, i ruszyła z powrotem na powierzchnię. Podróż do najbliższej wioski trwała dwa tygodnie. Poszukiwaczy przygód napotkała susza oraz pożar w obozie podczas jednej nocy. Po dotarciu do wioski, bohaterowie udali się do swoich gildii oraz zakupili zapasy przed kolejną podróżą.

After winning the fight in the last room, the team packed gold and items in backpacks, and headed back to the surface. The trip to the nearest village lasted two weeks. Adventurers encountered a drought and a fire in the camp during one night. After reaching the village, heroes went to their guilds and bought supplies before the next trip.

W tym miejscu kończy się moja opowieść. Poszukiwacze przygód wyruszyli w kolejną podróż po zapomnianych lochach, ale o tym opowiem innym razem.

My story ends here. Adventurers set out on another journey through forgotten dungeons, but I will tell you about it another time.


Koniec (The End)

poniedziałek, 5 marca 2018

New Wargaming Table - part II

W końcu znalazłem chwilę, aby popracować nad moim nowym stołem do gier bitewnych. Pokryłem go posypką Woodland Scenics Fine Turf. Kilka odcieni zieleni i kolor ziemi na drogę. Z terenem, który niedawno skończyłem, wygląda na całkiem gotowy, ale nadal chciałbym dodać kilka rzeczy...

Finally I found a while to work on my new wargaming table. I covered it with Woodland Scenics Fine Turf. Several shades of green and earth colour for the road. With the terrain which I've recently finished it looks pretty much ready, however I still would like to add few things...
niedziela, 11 lutego 2018

Age of Sigmar: Free Peoples project

Muszę przyznać, że kiedy pojawił się AoS, byłem sceptycznie nastawiony do tego tytułu. Moja pierwsza walka z Maniex Stormcast Eternals potwierdziła moje przekonania, że moje stare siły Imperium są słabe. Nie chciałem zacząć nowej armii, więc porzuciłem AoS. Jak widać, nie na zawsze.

I have to admit when AoS came up, I was skeptical about this title. My first battle against Maniex Stormcast Eternals has confirmed my convinctions my old Empire forces are weak. I didn't want to start over with a new army so I abandoned AoS. As you can see, not forever.

Kilka dni temu Maniex w końcu przekonał mnie, żebym ponownie rozpoczął projekt Age of Sigmar. Powiedział mi, że Wolni Ludzie i ich sprzymierzeńcy (stare Imperium) zyskały kilka fajnych premii. Poczytałem trochę, w tym również raporty bitewne Pawła i postanowiłem dać AoS drugą szansę.

Few days ago Maniex finally convinced me to start Age of Sigmar project again. He told me Free Peoples and their Allies (the old Empire), gained some cool buffs. I read a bit, including Paul's battle reports, and decided to give AoS a second chance.

Na ten moment moje siły to:

At this point, my forces are:

- Freeguild General on Warhorse with Stately War Banner
- Freeguild General with Sigmarite Weapon
- Freeguild General with Pistol
- Battlemage
- 20x Freeguild Guard with Halberds
- 10x Freeguild Guard with Swords
- 10x Freeguild Handgunners
- Helstorm Rocket Battery


poniedziałek, 5 lutego 2018

Frostgrave: Winter is coming...

Tak, nadchodzi zima. Dokończyłem drzewa, pomalowałem górki, pozostaje mi tylko obsypać wszystko śniegiem.

Yes, winter is coming. I finished the trees, I painted the hills, I just have to cover everything with snow.


piątek, 26 stycznia 2018

Fantasy Heroes: Engineer

Zawsze chciałem mieć bandę, którą mógłbym zagrać w takie gry jak Mordheim, Warheim FS czy niedawno wydany AoS Skirmish. Pierwszym pomalowanym bohaterem jest inżynier wyposażony w dwa pistolety, lunetę i łopatę.

I always wanted to have a band that I could play in such games as Mordheim, Warheim FS or the recently released AoS Skirmish. The first painted hero is an engineer equipped with two pistols, a telescope and a shovel.