piątek, 14 kwietnia 2017

Shadow War: Armageddon - Space Marines Scouts - part I

My Space Wolves Scouts for Shadow War: Armageddon game. Assembled from the standard Space Marines Scouts squad and some bits from Space Wolves Pack box.

Moi Zwiadowcy Space Wolves do gry Shadow War: Armageddon. Złożeni ze standardowych zwiadowców Space Marines i części z pudełka Space Wolves Pack.

czwartek, 6 kwietnia 2017

Infinity: Nomads Mobile Brigada

Kolejna figurka do Infinity. Nomads Mobile Brigada z karabinem wielofunkcyjnym i lekkim miotaczem ognia.

Another miniature for Infinity. Nomads Mobile Brigada with multirifle and light flamethrower.
poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Infinity: Hassassin Barid Hacker

Po prawie dwóch latach przerwy znowu zagrałem w Infnity. Grałem z Maniexem z bloga Maniexite. Specjalnie na tą okazję pomalowałem Barida hakera z sektorówki Hassassin Bahram.

After almost two years of break I played Infinity again. I played with Maniex from the Maniexite blog. Especially for this occasion I painted the Barid hacker from the Hassassin Bahram sectorial.


Barid jest moim ulubionym hakerem. Wyposażony jest w karabin i dwa markery, które może wystrzelić, aby rozlokować je w terenie. Markery są przekaźnikami, dzięki którym Barid znacznie zwiększa zasięg działania swoich programów hakerskich.

Barid is my favorite hacker. He is equipped with a rifle and two markers that he can fire to deploy them in the field. Markers are repeaters that significantly expands scope of Barid's hacking programs.


poniedziałek, 6 marca 2017

Bolt Action: Grenadierzy - drużyna nr 3

Pora na trzecią drużynę grenadierów pancernych. Uzbrojeni jak drużyna nr 2, aczkolwiek tylko jeden żołnierz ma StG44.

Time for the third Panzergrenadier team. Armed like team No. 2, although only one soldier has StG44.