Strony

Thursday, November 8, 2018

Middle-Earth SBG: Mordor Troll

Projekt "Mordor" prawie na ukończeniu. Zostało już tylko kilka figurek do pomalowania aby armia sił zła była gotowa. Dzisiaj do armii dołącza troll, uzbrojony w wielki młot.

The "Mordor" project is almost finished. There are only a few miniatures left to paint so that the army of evil forces is ready. Today, the army is joined by a troll, armed with a huge hammer.Sunday, November 4, 2018

Middle-Earth SBG: Morannon Orcs

Drugi oddział dwunastu orków gotowy. Tym razem są to Orki z Morannonu, główna siła uderzenowa armii Saurona. Silniejsi i lepiej przygotowani niż mniejsze orki z Mordoru.

The second unit of twelve orcs is ready. This time, they are Morannon Orcs, the main striking force of Sauron's army. Stronger and better prepared than lesser orcs from Mordor.


Friday, November 2, 2018

Star Wars: Legion - Luke Skywalker

Młody mistrz Jedi, Luke Skywalker, powraca na swoją rodzinną planetę Tatooine, aby raz jeszcze stawić czoła siłom Imperium Galaktycznego. Tym razem w niecodziennym kolorze kombinezonu :)

The young Jedi master, Luke Skywalker, returns to his home planet Tatooine to again face the forces of the Galactic Empire. This time in an unusual jumpsuit color :)


Saturday, October 20, 2018

Star Wars: Legion - Warehouse

W końcu znalazłem trochę czasu na zrobienie zdjęć Magazynu do gry Star Wars: Legion. Tak jak Pustynny Posterunek, magazyn zrobiony jest ze styroduru. Ściany pokryłem masą szpachlową, którą następnie pomalowałem. Dodałem także kilka detali jak przewody i słowa oraz symbole w języku Aurebesh.

Finally I found some time to take pictures of the Warehouse for Star Wars: Legion game. Like the Desert Outpost, warehouse is made from XPS styrofoam. I covered walls with filler (spackle) which I then painted. I also added some details like wires and words and symbols in Aurebesh language.