Strony

poniedziałek, 9 października 2017

Warhammer 40k: Ruiny - cz.2

Postanowiłem kontynuować etap budowy i zrobić jeszcze kilka ruin zanim przejdę do etapu malowania. Tym razem zrobiłem posterunek.

I decided to continue with the build phase and make some more ruins before I move on to the paint phase. This time I made an outpost.

środa, 4 października 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Razorback

Nowy pojazd dla Deathwatch, prosto z linii produkcyjnej. Bez zadrapań, bez rdzy ;)

New vehicle for Deathwatch, straight from the assembly line. No scratches, no rust ;)


piątek, 22 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Veterans - cz.2

Czas na kolejnych dwóch weteranów z pierwszego oddziału Deathwatch. Be'shan z Salamanders i Torvald ze Space Wolves. Ich ulubione wyposażenie... to sprzęt ciężki :)

Time for the next two veterans from the first unit Deathwatch. Be'shan from Salamanders and Torvald from Space Wolves. Their favorite equipment is... heavy equipment :)
wtorek, 19 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Venerable Dreadnought

Chciałem pokazać Wam kolejnych weteranów, ale tym razem będzie to coś większego.

Miał już okazję wykazać się w walce. Zmiażdżył Raidera Drukhari i spowodował śmierć połowy załogi, w tym także Succubusa. Pozostałe przy życiu Wyches uciekły z pola walki. Następnie wybił do nogi oddział Kabalitów, i wszystko to z ostatnią pozostałą raną :)

Oto on, Deathwatch Venerable Dreadnought Nihilus.


I wanted to show you more veterans, but this time it will be something bigger.

He had the opportunity to prove himself in combat. He crushed Drukhari
Raider and caused the death of half of the crew, including Succubus. The remaining Wyches escaped from the battlefield. Then he slaughtered a Kabalite Warriors unit, and all this with the last remaining wound :)

Here he is, Deathwatch Venerable Dreadnought Nihilus.sobota, 16 września 2017

Warhammer 40k: Deathwatch Veterans - cz.1

Dzisiaj dwóch weteranów z pierwszego oddziału Deathwatch. Hektor z Ultramarines i Rufus z Iron Hands.

Today two veterans from the first Deathwatch unit. Hector from Ultramarines and Rufus from Iron Hands.